Farlig vindusavfall skal, som annet farlig avfall, utsorteres og behandles særskilt. Det er gjort gjeldende en produsentansvarsordning med tilhørende sorteringskriterier, men denne omfatter ikke andre stoffer enn PCB. Dette gjør vi i godt samarbeid med våre partnere:

 • Avfallsentrepenører
 • Borettslag
 • Interkommunale avfallsselskaper
 • Riveentrepenører
 • Telefon:

  +47 32792890 // 90816857

 • Besøksadresse
  Tofteveien 35, 3483 Kana
  Postadresse:
  Postboks 28, 3476 Sætre

Kopirett PCB Sanering AS