I perioden 1965 -1975 ble isolerglass produsert med PCB i Norge , utenlandske produsenter fortsatte til og med 1979.
Disse vinduene identifiseres med at produsent og dato er risset inn i avstandslisten, eksempelvis ”2-73”.

Fra 1975 i Norge og 1979 hos utenlandske produsenter ble PCB erstattet med andre stoffer, som klorparafiner og ftalater.
Klorparafin er i likhet med PCB klassifisert som et farlig avfall ved at stoffet er :

-Tungt nedbrytbart
-Meget skadelig for vannlevende organismer
-Akkumulerer seg i næringskjeden, påvist i fugl og fugleegg.

Plikt til forsvarlig håndtering er definert i ”Avfalls-forskriften”, kap 11.

Bedriften tar for øyeblikket kun i mot vinduer inneholdende klorparafiner og ftalater.

  • Telefon:

    +47 32792890 // 90816857

  • Besøksadresse
    Tofteveien 35, 3483 Kana
    Postadresse:
    Postboks 28, 3476 Sætre

Kopirett PCB Sanering AS